Elektrická zařízení

Reviduji elektrická zařízení do 1000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu vč. hromosvodů, provádím revize nových elektroinstalací, výměnu hlavních jističů a pojistek, připravuji nová měření pro PRE, STE, potvrzuji přihlášky pro PRE, STE, změny tarifů, rekonstrukce elektroinstalací apod.

Lhůty revizí jsou stanoveny dle druhu stavby (škola, kina, zdravotnické zařízení, byt ap.), prostředí (staveniště, převozní prostředky, sauny, veřejné bazény ap.) a jsou od půl roku do 5 let, hromosvody 5 let.

Elektrické spotřebiče

Reviduji a kontroluji elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí během jejich používání ve smyslu ČSN 331610 a ČSN 331600. Lhůty revizí pro spotřebiče a nářadí jsou stanoveny dle druhu spotřebiče a nářadí, prostředí a používání jsou od půl roku do 3  let.

Plavidla

Provádím revize el. instalací na plavidlech, inspekce elektro UTZ na plavidlech a potvrzuji osvědčení pro Státní Plavební Správu.

Nabídka revizních služeb je platná pro celou Českou republiku.