Provádím následující…

  • výchozí revize nových elektroinstalací a rekonstrukcí
  • pravidelné revize včetně hromosvodů
  • potvrzuji přihlášky k odběru pro PRE a STE
  • výměny jističů včetně plombování
  • potvrzuji osvědčení pro Státní plavební správu elektro UTZ
  • revize elektrických instalací na plavidlech

Proč si nechat provést revizi?

Vyžadují to normy ČSN 33 1500, ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600, PRE a STE. V nejbližší době může u Vás tyto revize kontrolovat Inspektorát práce, který Vám může udělit blokovou finanční pokutu do výše 2 000 000 Kč.

V případě úrazu či požáru Vám pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud revizi nemáte. Hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona a pravděpodobně žaloba ze strany poškozeného.

Zabraňte zbytečnému úrazu a poškození lidského zdraví.